Full de Reclamacions

  Nom i Cognoms

Edat

  D.N.I.

 

 

 

 

  Carrer

Núm

Pis

Porta

Escala

 

  Codi Postal

  Localitat

 

  Telèfon

  Fax

  Email

 

 

 

 

Asumpte

 Forma de contestar

 

Carta al domicili

Telèfon

Fax

Sense resposta

E-mail

Altres (especificar)