ENQUESTA MUNICIPAL

 

  1.- Està vostè empadronat a Esterri d'Àneu ?

 

 SI

 

 

 NO

 

 

  2.- Em podria dir si Esterri, any rera any ...

 

 Millora

 

 Empitjora

Per què ?

 

 

  3.- Quines són les 3 millors coses d'Esterri ?

A.  

B.  

C.  

 

  4.- Quines són les 3 pitjors coses d'Esterri ?

A.  

B.  

C.  

 

  5.- Puntuï els següents serveis municipals de 0 al 10.

 

 Neteja de carrers

 

 Recollida d'escombraries

 

 Enllumenat públic

 

 Circulació viària

 

 Aparcament

 

 Parcs i jardins

 

 Festes populars

 

 Urbanisme i obres públiques

 

  6.- Podria recordar alguna actuació o decisió concreta
        de l'Ajuntament que li sembli especialment important ?

 

  7.- Què demanaria a l'Ajuntament que fes a la població 
        d'Esterri d'Àneu ?

 

  8.- Voldria fer algun tipus d'observació ?

 

 

  Nom i Cognoms de l'enquestat:

 

  Adreça:

 

  Telèfon: